กระดานสนทนา

ท่านคิดว่า วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อในเรื่องความรักชาติของคนไทยในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

Advertisements
This entry was posted in กระดานสนทนา. Bookmark the permalink.

2 Responses to กระดานสนทนา

  1. walaiporn098 says:

    สำหรับตัวดิฉันคิดว่า วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อเรื่องความรักชาติของคนไทยทั้งชาติน้อยมาก เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกลับเรื่องราวประวัติศาสตร์เท่าใดนัก อาจจะมีบ้างในบทเรียน แต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ศึกษาไปก็ไม่คี่อยได้ใส่ใจ เรียนรู้เพื่อให้ผ่าน ไม่ค่อยเกิดจิตสำนึกในความรักชาติเท่าใดนัก เรื่องราวที่ยังมีอิทธิพลต่อคนไทยมากหน่อยก็คงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ถ้าในที่นี้ผู้ที่จะยังคงได้รับอิทธิพลที่ทำให้เกิดความรักชาติจากวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่เคยเกิดเรื่องราวประวัติศาสตร์นั้น เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนมากกว่า

    • sutasinee101 says:

      ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวนี้บทเรียนก็แค่เสริมๆมา ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากภาพยนตร์ที่ออกมาสร้างกระแส ดูเพื่อความบันเทิง 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s