Author Archives: sutasinee101

กระดานสนทนา

ท่านคิดว่า วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อในเรื่องความรักชาติของคนไทยในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร Advertisements

Posted in กระดานสนทนา | 2 Comments

อนุสาวรีย์บางระจัน

           อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อยู่ที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ประดิษฐ์รูปหล่อ วีระชนซึ่งเป็นชาวบ้านบางระจันที่ได้แสดงวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ซึ่งเป็นชาวบ้านของคนกลุ่มหนึ่ง เสียสละชีวิต แสดงความรักชาติบ้านเมืองได้ รวมพลังขึ้นเองอย่างจริงใจ และฉับพลันในยามบ้านเมืองมีศึก ตั้งค่ายต่อต้าน กองทัพพม่าข้าศึกต่อสู้ได้ชัยชนะ ถึง 7 ครั้งเพื่อถ่วง เวลาคอยกองทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยาได้ นานถึง 5 เดือน จึงได้แพ้แก่ข้าศึกเมื่อวัน จันทร์เดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีจอ วีรกรรมของ ท่านไว้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่คนไทย ผู้รักผืนแผ่นดินไทย จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วย ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกัน สร้างอนุสาวรีย์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้เสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ … Continue reading

Posted in อนุสาวรีย์ชาวบางระจัน | 2 Comments

วีรกรรมบางระจัน

พม่าได้พยายามเข้ามาตีชาวบ้านบางระจันถึง 7 ครั้ง  แต่ไม่สำเร็จ  จนในครั้งสุดท้ายสุกี้ชาวมอญ ซึ่งเป็นนายกองใหญ่ของพม่า  ได้เคยอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานาน  และรู้ว่าชาวบ้านบางระจันถนัดรบในที่แจ้ง  จึงอาสามาปราบชาวบ้านบางระจัน  โดยสั่งให้ยิงปืนใหญ่เข้าไปในค่ายแทนการสู้รบกันกลางแจ้ง  ทำให้คนไทยต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  นายทองเหม็นได้ขี่กระบือบุกเข้าค่ายพม่า  แต่ถูกพม่ารุมทำร้ายจนตาย ส่วนฝ่ายไทยไม่มีปืนใหญ่ยิงตอบโต้  ครั้งเมื่อขอไปทางกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ให้  โดยอ้างว่าเกรงจะถูกข้าศึกแย่งไประหว่างทาง  ชาวบ้านจึงช่วยกันหล่อปืนใหญ่เอง  โดยบริจาคของใช้ทุกอย่างที่ทำด้วยทองเหลืองมาหล่อปืนได้สองกระบอก  แต่พอทดลองยิง  กระบอกปืนก็แตกจนใช้การไม่ได้  ในที่สุดชาวบ้านบางระจันก็พ่ายแพ้แก่พม่า  โดยการต่อสู้กันมานานถึง 5 เดือน วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน  ได้รับการยกย่องว่า เป็นเกียรติภูมิของคนไทยอันมีค่ายิ่ง  และถือเป็นตัวอย่างอันดีของอนุชนรุ่นหลัง  ทางราชการจึงได้สร้างอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  (เป็นรูปหล่อของวีรชนที่เป็นหัวหน้าทั้ง 11 คน  คือ  นายแท่น  นายโชติ  นายอิน  นายเมือง  นายดอก  นายแก้ว  ขุนสรรค์  … Continue reading

Posted in วีรกรรมบางระจัน | Tagged | 2 Comments

ประวัติวีรชนบางระจัน

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ก่อนจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พม่าได้ยกกองทัพเข้ามา 2 ทาง  คือ  ทางเมืองกาญจนบุรีและเมืองตาก  ทัพของเนเมียวสีหบดีได้มาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชาญ  แล้วให้ทหารออกปล้นสะดมทรัพย์สมบัติ  เสบียงอาหาร  และข่มเหงราษฎรไทย  กลุ่มบุคคลที่บางระจันประกอบด้วยหัวหน้า 6 คน  คือ  นายแท่น  นายโชติ  นายอิน  นายเมือง  นายดอก  และนายแก้ว  ได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กับพม่า  โดยได้อัญเชิญพระอาจารย์ธรรมโชติ  จากสำนักวัดเขานางบวช  แขวงเมืองสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องวิชาอาคมมาร่วมให้กำลังใจ  และมีหัวหน้าเพิ่มขึ้นอีก  คือ  ขุนสรรค์  นายจันทร์หนวดเขี้ยว  นายทองเหม็น  นายทองแสงใหญ่  และพันเรือง  ช่วยกันตั้งค่ายบางระจันขึ้น  เพื่อต่อสู้ขัดขวางการรุกรานของพม่า ประวัติ 11 วีรชนบางระจัน 1. … Continue reading

Posted in ชาวบ้านบางระจัน | Tagged | 2 Comments